Mikroprzedsiębiorcą nazywamy przedsiębiorcę, który na przestrzeni ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót netto nie przekroczył dwóch milionów euro. Do tej pory mikroprzedsiębiorcy nie musieli wypełniać takiej ilości zeznań i sprawozdań finansowych co właściciele większych biznesów. Jednak to się zmieniło.

Co czeka mikroprzedsiębiorców?

Z dniem 1 stycznia 2018 roku na właścicieli mikorprzedsiębiorstw nałożony został obowiązek związany z jednolitym plikiem kontrolnym. Aby móc w pełni wyjaśnić, na czym on polega, należy najpierw przedstawić definicję, pod jaką kryje się jednolity plik kontrolny. Otóż jest to opracowane według specjalnego schematu i struktury zestawienie operacji gospodarczych a dany okres czasu. Wymagane jest ono przez Urząd Skarbowy w celu wglądu w transakcje przeprowadzane, co później usprawnia kontrole podatkowe. Do tej pory plik taki przesyłać musieli jedynie więksi przedsiębiorcy. Obecnie obowiązek ten nałożony został również na tych, którzy zatrudniają mniej niż 10 osób i ich obroty nie przekraczają 2 mln euro.

Jak poradzić sobie z tworzeniem jednolitego pliku kontrolnego?

Można wygenerować go samodzielnie, a pomocą programu EXEL. Jednak prawda jest taka, że o wiele prostszym rozwiązaniem będzie kupno odpowiedniej jakości programu do księgowości. Dlaczego? Ponieważ wygenerowanie jednolitego pliku kontrolnego wymaga wielkiej precyzji – nie można pomylić cyfr, danych, rubryk, muszą się zgadzać wszystkie podsumowania, a następnie trzeba taki plik przesłać elektronicznie, posługując się podpisem zaufanym… Chyba że ma się program, który wskaże w którym miejscu wpisać odpowiednie dane, a następnie samodzielnie je podliczy i wygeneruje jednolity plik kontrolny. Co ważne, nowoczesne programy do księgowości przesyłają dane w chmurze, dzięki czemu w błyskawiczny sposób przekazane są one do Ministerstwa Finansów, oszczędzając odwiedzin w skarbówce i wystawania w kolejkach.

JPK niejedno ma imięfirma rachunkowa

Jednolity plik kontrolny VAT, czyli zawierający zestawienia sprzedaży i kupna towarów VAT należy przesyłać do 25 dnia każdego miesiąca a poprzedni miesiąc. Jednak tylko do lipca mikroprzedsiębiorcy będą mieli jedynie ten obowiązek. Pod koniec drugiego kwartału wprowadzone bowiem mają zostać obowiązkowe przesyłanie jednolitych plików kontrolnych dotyczących zupełnie innych zestawień. Zalicza się do nich JPK dotyczący ksiąg rachunkowych, magazynu, wyciągów bankowych, ewidencji przychodów oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów.

Dlaczego opinie są różne?

Mikroprzedsiębiorcy mają podzielone zdania na temat nowych obowiązków. Najwięcej problemów stwarza kwestia podpisu zaufanego, za którego aktywację i ważność trzeba zapłacić odpowiednią sumę. A to dla mikroprzedsiębiorców w pełni tego słowa znaczeniu może czasami stanowić duży wydatek. Jednak prawda jest taka, że trzeba będzie zainwestować, ponieważ nie dopełnienie obowiązków sprawozdawczych w stosunku do Urzędu Skarbowego, również może nieźle uderzyć nas po kieszeni.