Każda dobrze zorganizowana kampania reklamowa oparta jest na strategii marketingowejoznacza ona zespół jasno określonych etapów działań, które przedsiębiorstwo musi spełnić, żeby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągać wyznaczone strategiczne cele rynkowe.