Każda dobrze zorganizowana kampania reklamowa oparta jest na strategii marketingowejoznacza ona zespół jasno określonych etapów działań, które przedsiębiorstwo musi spełnić, żeby efektywnie prowadzić swoją działalność i osiągać wyznaczone strategiczne cele rynkowe.

Etapy tworzenia kampanii reklamowej dzieli się na sześć części. Nazywane są strukturą strategii kampanii reklamowej „6M”:

 1. określenie odbiorców reklamy i motywów zakupu ( market)
 2. wyznaczenie celów przedsiębiorstwa (mission);
 3. określenie budżetu reklamy( money);
 4. zdefiniowanie treści przekazu reklamowego (message);
 5. wybór mediów, które zostaną wybrane do użytku (media);
 6. wybór sposobu mierzenia rezultatów (measurement).

Jaka jest nasza grupa docelowa?

Grupa docelowa to zbiór osób lub firm, do których kierujemy działanie marketingowe, ponieważ właśnie te osoby mogą być zainteresowane kupnem produktu lub usługi. Dlatego planując reklamę należy zastanowić się do konsumentów z jakim dochodem oraz do osób w jakim wieku i jakiej płci chcemy trafić. Te punkty wskazują na to, jaką reklamę trzeba stworzyć. Zatem inaczej powinna wyglądać reklama odzieży dla nastolatków, a inaczej dla osób starszych.

 

Jakie cele stawiamy?

Autor słynnej książki „Think and Grow Rich” (“Myśl i bogać się”) Napoleon Hill, zauważył, że początek jakiegokolwiek działania potrzebuje określonego celu: „Aby działać, trzeba mieć cel”. W kampanii reklamowej cele te mogą dotyczyć zwiększenia zysków poprzez zdobycie nowych rynków oraz wytworzenie pozytywnego wizerunku firmy. Cele firmy powinny być wyznaczone w oparciu o regułe SMART, więc muszą być:

 • S jak Simple – konkretne. Cele w kampanii reklamowej muszą być jasno sprecyzowane. Cecha ta ułatwia wyobrażenie sobie tego, jaki jest stan pożądany po przeprowadzeniu określonych działań;
 • M jak Measurable – mierzalne. Cele mają być możliwe do zmierzenia. Mierzalność pozwala jednocześnie określić, czy cel został osiągnięty;
 • A jak Attainable – ambitne. Cele nie mogą być zbyt łatwe do zrealizowania, ponieważ tylko ambitne cele motywują;
 • R jak Realistic – realistyczne. Realizacja celów musi być zgodna z posiadaniem realnych zasobów pieniężnych do ich wykonania;
 • T jak Time-bound – określone w czasie. Konieczne jest określenie terminu, do którego masz osiągnąć cele.

 

Co to jest budżet marketingowy?

Każda firma, która ma zrealizować kampanię reklamową, musi wcześniej rozpisać budżet marketingowy. Jest to dość problematyczne zadanie, ponieważ uzależnione jest od wielu czynników: сykl życia produktu, udział firmy w rynku, konkurencja, częstotliwość reklamy. Bardzo ważnym aspektem jest określenie wielkości rynku, w którym owa strategia ma być realizowana – lokalny, krajowy czy globalny.

 

Jakim językiem mówimy do odbiorcy?

Dobór treści reklamy w sieci zależy od rynku docelowego oraz od zbadania reklam prezentowanych przez konkurentów. Treść reklamy ma być kreatywna, ponieważ takie właśnie reklamy zapadają w pamięć konsumentów na długi czas. Jednak tylko kreatywności nie wystarczy – odbiorca ma być przekonany do kupna towaru przez informowanie o najważniejszych zaletach produktu oraz przedstawianie korzyści płynącej z danej marki dla klienta.

 

Jaką formę przekazu wybrać?

Przy wyborze mediów, trzeba zastanowić się nad tym, jaki wpływ na konsumenta ma wywołać dany przekaz reklamowy. Jeżeli chcemy pokazać konsumentowi korzyść od strony produktu – najlepiej jest to zrobić w formie graficznej lub wideo. Jeżeli chcemy podać krótką, łatwą do zapamiętania informację, to reklama w prasie będzie najlepszym wyborem. Podobnie jest w radio, gdzie wygłaszane slogany zapadają w pamięć.

 

Jak mierzyć rezultaty przeprowadzonej kampanii reklamowej?

Ostatni i niezbędny element przeprowadzenia kampanii reklamowej jest mierzenie jej skuteczności. Daje on odpowiedź na pytanie „Co osiągnęliśmy dzięki reklamie?”. Każdy przekaz reklamowy może być oceniany z trzech punktów widzenia:

 • atrakcyjności (zdolność reklamy do przyciągania uwagi adresata),
 • efektywności (stosunek finansowych korzyści wynikających z emisji reklamy do nakładów poniesionych na działalność reklamową),
 • skuteczności (kiedy klient zwraca uwagę na produkt, pamięta markę, dokonuje pod jej wpływem zakupów, a następnie odczuwa z tego satysfakcję).