Księga przychodów i rozchodów (w skrócie KPiR) jest jednym z ważniejszych dokumentów w księgowości. To najpopularniejszy sposób ewidencji stosowany w księgowości uproszczonej. Rejestruje się w niej przychody i wydatki przedsiębiorstwa. Dzięki rozwojowi technologicznemu księgowości nie trzeba prowadzić samodzielnie – można wspomóc się dostępnymi na rynku programami bądź aplikacjami księgowymi. Wybór odpowiedniego programu to jedna z ważniejszych decyzji, którą należy podjąć przedsiębiorca.

Czym dokładnie jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów to najpowszechniejsza forma prowadzenia księgowości w naszym kraju. Ewidencja prowadzona w ten sposób jest przejrzysta i stosunkowo prosta. Główną ideą jej prowadzenia rejestrowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych w danym przedsiębiorstwie, a przede wszystkim jego wydatki i przychody. Z takiego rozwiązania korzysta znaczna część firm stosujących podatek liniowy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Rozporządzenie Ministra Finansów pokazuje szczegółowo zasady prowadzenia takiej ewidencji. KPiR składa się z szesnastu ponumerowanych kolumn. Każdemu zdarzeniu gospodarczemu nadaje się własny numer porządkowy.

Analiza przychodów

Korzyści słynące z korzystania z oprogramowania do rejestracji przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów można prowadzić w sposób tradycyjny polegający na ręcznym rejestrowaniu wszystkich zdarzeń lub za pomocą odpowiedniego programu. To, w jaki sposób będzie się ją prowadziło zależy tylko i wyłącznie od właściciela firmy. Większość przedsiębiorców decyduje się na korzystanie ze specjalistycznego programu. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz zmniejsza ryzyko popełnienia ewentualnego błędu, co wiąże się również z redukcją dodatkowego stresu. Na rynku dostępne są m.in. darmowe programy księgowe działające w trybie online. Takie programy zazwyczaj są bardzo intuicyjne i nie wymagają przeprowadzenia żadnego dodatkowego szkolenia dla pracowników. Korzystający z programu zyskuje również szereg innych korzyści: program automatycznie może wypełniać dane firmowe oraz zapisywać naszych kontrahentów. Informacje dotyczące poszczególnych towarów i usług są automatycznie zapamiętywane.

Jeżeli nasza firma zobligowana jest do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów to znacznym ułatwieniem w jej prowadzeniu będzie skorzystanie z pomocy specjalistycznego programu. Usprawni on i przyspieszy naszą pracę oraz wyeliminuje ryzyko powstania ewentualnych błędów w tworzonym spisie.