Inżynier logistyk to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych w Polsce zawodów. W związku z rozwojem gospodarczym naszego kraju i licznymi zagranicznymi inwestycjami powstają nowe fabryki, magazyny i zakłady. Wszędzie tam potrzebni są specjaliści od logistyki. Dlatego studia na tym kierunku to bardzo opłacalna inwestycja.

Czym zajmuje się logistyka?

Termin „logistyka” odnosił się pierwotnie do spraw związanych z zaopatrzeniem wojska. W latach 60. ubiegłego wieku rozszerzono zastosowanie tego określenia także na sferę cywilną. Logistyka oznacza wszelkie działania związane z zaopatrzeniem, transportem i optymalizacją dystrybucji towarów i materiałów. Jej zadaniem jest możliwie efektywne planowanie procesu przepływu surowców i materiałów.

 

Logistyka jest kierunkiem technicznym, powiązanym z transportem, informatyką, zarządzaniem produkcją, inżynierią i budową maszyn.

logistics

Jakie cechy powinien mieć logistyk?

Osoby wybierające studia na tym kierunku powinny odznaczać się cierpliwością, dokładnością i sumiennością. Powinien mieć wyobraźnię przestrzenną, sprawnie liczyć, logicznie myśleć, posiadać umiejętności organizacyjne i być dobrym menedżerem. Ważną rolę odgrywa też znajomość języków obcych.

 

Podczas studiów przyszły logistyk będzie uczył się między innymi takich przedmiotów, jak: matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska, a także mechanika, maszynoznawstwo i automatyzacja procesów magazynowania. Będzie też poznawał zagadnienia prawne i gospodarcze oraz uczył się języków obcych. Rodzaje specjalności na studiach logistycznych to: logistyka międzynarodowa, logistyka i technologia transportu, logistyka w gospodarce żywnościowej, ekonomika transportu i logistyka.

 

Logistykę można studiować na uczelniach ekonomicznych, politechnikach, wyższych szkołach zawodowych, uniwersytetach. W Poznaniu i Wrocławiu działają szkoły kształcące wyłącznie logistyków.

 

Po zakończeniu kształcenia absolwent może starać się o uzyskanie certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków w Polsce. Taki certyfikat gwarantuje otrzymanie zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od jej profilu, również za granicą.

Gdzie szukać pracy?

Zawód logistyka, do niedawna mało znany, stał się w ostatnich latach bardzo popularny, również ze względu na stosunkowo wysokie wynagrodzenia. Podczas gdy magazynier zarabia ok. 3000 zł miesięcznie, to już pensje dyrektorów do spraw logistyki przekraczają 10.000 zł miesięcznie. Jest też spore zapotrzebowanie na logistyków na rynku pracy.

 

Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych i transportowych, ale również na przykład w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwenci logistyki są niezbędni w każdej niemal gałęzi gospodarki i piastują w firmach często ważne, kierownicze stanowiska.