Ten kawałek plastiku jest przy nas przez cały czas. Z coraz większym powodzeniem zastępuje on gotówkę. Jej popularności sprzyja fakt, że jest wydawana do każdego rachunku ROR. Czym się jednak różni karta płatnicza od kredytowej?

 

Czym jest karta płatnicza?

Karta płatnicza powstała w 1894 roku, jako sposób rozliczenia w amerykańskim hotelu Hotel Credit Letter Company. Do dzisiaj zyskała taką popularność, że można ją znaleźć w prawie każdym portfelu.

Jest wydawana do każdego rachunku bankowego i służy do płatności bezgotówkowych w sklepach oraz wypłat pieniędzy z konta w bankomacie.

Dawniej użycie karty płatniczej wymagało złożenia podpisu, aby sprzedawca mógł go porównać z wzorem na karcie. Dzisiaj najczęściej transakcje w sklepie autoryzuje się za pomocą czterocyfrowego pinu. Taka autoryzacja może zostać jednak pominięta, jeżeli zostanie dokonana transakcja zbliżeniowa poniżej 50 zł.

Istnieje również karta debetowa, która różni się tym ,że pozwala na dokonanie transakcji nawet, jeżeli środki na koncie nie są wystarczające. Powstaje wtedy tzw. debet, który należy jak najszybciej pokryć. Jest ona często utożsamiana z kartą płatniczą.

karta kredytowa

Czy rożni się karta płatnicza od kredytowej?

Zasadniczą różnica pomiędzy kartą kredytową płatnicą jest to, że ta pierwsza wymaga posiadania zdolności kredytowej, podczas gdy w przypadku zwykłej karty nie jest to potrzebne.

Bank bada zdolność kredytową klienta i na podstawie tego ustala limit na karcie. Może to być np. 5000 zł. Klient odbierając z banku kartę kredytową zaciąga tym samym kredyt, z którego może skorzystać w dowolnym momencie.

Posiadając kartę kredytową z limitem 5000 zł, klient posiada zadłużenie i jednocześnie go nie ma. Posiada, ponieważ gdyby wnioskował o nowy kredyt, bank potraktuje 5% limitu karty jako miesięczne zobowiązanie. Czyli w tym przypadku jest tak, jakby klient miał 250 zł miesięcznej raty. Jednocześnie nie posiada on zadłużenia, gdyż będzie musiał spłacić tylko to, co wykorzysta. Wydając za pomocą karty 100 zł, będzie zobowiązany oddać tylko tę sumę, a nie całe 5000 zł. Czyli więc może posiadać limit na karcie, ale w ogóle z niego nie korzystać, nie obawiając się tym samym zadłużenia.

Dodatkowo odsetki będą ponoszone tyko za to, co zniknie z rachunku karty, i to dopiero po okresie bez odsetkowym, który najczęściej trwa dwa miesiące. Jeżeli więc klient odda 100 zł w ciągu 60 dni, nie poniesie żadnych dodatkowych opłat.

Obie karty, kredytowa i płatnicza są wydawane na taki sam okres czasu, czyli zazwyczaj na 5 lat. Po tym czasie są automatycznie odnawiane i wysyłane do klienta na jego adres korespondencyjny. Warunkiem odnowienia w przypadku karty kredytowej jest nie tylko dobra zdolność wymagana przez bank, ale również terminowe jej spłacanie.

 

Dla kogo są karty?

Karta płatnicza jest przeznaczona dla każdego, kto zdecyduje się założyć konto w banku. Do jednego rachunku może zostać wydanych kilka kart płatniczych, dlatego bardzo chętnie z tego rozwiązania korzystają małżeństwa chcący posiadać wspólne konto.

Targetem kart kredytowych jest świadomy klient, posiadający odpowiednią zdolność kredytową. Osoba decydująca się na kartę kredytową najczęściej nie zamierza wykorzystać całego limitu, gdyż jest to po prostu nieopłacalne. Korzysta z niej tylko wtedy, gdy pojawi się nagły wydatek, i najczęściej ją spłaca zanim upłynie okres bez odsetkowy.