Mikroprzedsiębiorcą nazywamy przedsiębiorcę, który na przestrzeni ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót netto nie przekroczył dwóch milionów euro. Do tej pory mikroprzedsiębiorcy nie musieli wypełniać takiej ilości zeznań i sprawozdań finansowych co